Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi  Öznur BÜYÜKTURAN Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Anıl ÖZÜDOĞRU Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Osman UÇAR Yüksekokul Sekreteri