Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZÜDOĞRU Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Osman UÇAR Yüksekokul Sekreteri