Akademik Kadro

Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Uzm. Fzt. Anıl ÖZÜDOĞRU Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör.Uzm. Fzt.Şeyda TOPRAK ÇELENAY Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Fzt. Öznur BÜYÜKTURAN  Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Fzt. Buket BÜYÜKTURAN Öğretim Elemanı