Yrd.Doç.Dr.Derya ÖZER KAYA

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: DERYA ÖZER KAYA
Doğum Tarihi: 24.06.1979
Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1997-2002

Y. Lisans

Spor Fizyoterapistliği

Hacettepe Üniversitesi

2002-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Spor Fizyoterapistliği

Hacettepe Üniversitesi

  1.  

 

 1. Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromunda Rol Oynayan Etyolojik Faktörlerin ve Semptomların Araştırılması; Prof. Dr. Nevin Ergun
 2. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Farklı Kolumna Vertebralis Bölgelerindeki Stabilizasyon Eğitimlerinin Üst ve Alt Ekstremite Fonksiyonlarına ve Dengeye Etkileri; Prof. Dr. Nevin Ergun

 

Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe Üniversitesi

2002-2010

Öğr. Göv.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hacettepe Üniversitesi

2010-2011

Yrd. Doç.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ahi Evran Üniversitesi

Mart 2011-Eylül 2011

Yrd. Doç.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ahi Evran Üniversitesi
(13b/4 görevlendirme)

Eylül 2011-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: -
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -

Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Omurga için Farklı Eğitim Programlarının Postüral Yapı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA, 2011, Proje No. 47/2011-05 (Proje Yöneticisi)
İdari Görevler:
1. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Yönetim Kurulu Üyeliği, 24.3.2011- 25.5.2011
2. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Vekilliği; 25-29.04.2011
3. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Yardımcılığı; 6-25.05.2011
4. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Yönetim Kurulu Üyeliği; 25.5.2011- Halen devam etmektedir.
5. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Yardımcılığı; 15.11.2011-15.02.2012
6. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Müdür Yardımcılığı; 20.02.2012- Halen devam etmektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği (2002--)
2. Spor Fizyoterapistleri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi- (2003--)
3. ACSM (American College of Sports Medicine) (2008-2009)
4. Thera-Band® Research Advisory Committee (2008-2009)
5. ECSS (European College of Sport Science) (2010-2011)
6. IFSP (International Federation Sports Physiotherapy), Araştırma Kurulu (2011--)

Ödüller:
1. Avrupa Olimpiyat Komitesi Clinical Fellowship Ödülü 2004-Eylül-Ekim İngiltere, Sheffield Centre of Sports Medicine
2.   Thera-Band Academy, 2007-2008 yılı Eğitimcilikte Avrupa 1.lik ödülü
3.   Thera-Band Academy, 2009-2010 yılı Eğitimcilikte Avrupa 2.lik ödülü
4.   Thera-Band Academy, 2010-2011 yılı Eğitimcilikte Avrupa 3.lik ödülü
5.  Ahi Evran Üniversitesi, Uluslar arası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü: Ozer Kaya D, Duzgun I, Baltaci G, Karaca S, Colakoglu F. ‘Effects of callisthenic and pilates exercises on coordination and proprioception in adult women: Randomized controlled trial.’ Journal of Sports Rehabilitation,Nov 16 [Epub ahead of print], (2011)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

İlkbahar

 FTR 216 Egzersiz Fizyolojisi

2

2

32

 FTR 220 Sporcu Sağlığı

1

2

32

2011-2012

Güz

FTR 111  Isı-Işık

1

2

56

FTR203 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme

2

3

47

FTR 219 Ortopedi

1

0

44

FTR 225 Biomekanik

1

0

47

FTR 303 Nörofizyolojik Yaklaşımlar 1

1

3

30

FTR 305 Ortopedik Rehabilitasyon

1

3

30

FTR 309 Sporda Fizyoterapi

2

0

30

FTR 321 Kinezyoloji 1

3

0

25

PAT 231 Patoloji 2

2

0

42

İlkbahar

FTR 202 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri

3

3

42

FTR 220 Sporcu Sağlığı

1

2

41

FTR 304 Nörofizyolojik Yaklaşımlar 2

2

3

28

FTR 314 Ortez ve Rehabilitasyonu

2

2

28

ESERLER
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
A1. Duzgun I, Baltaci G, Colakoglu F, Tunay VB, Ozer D. The Effects of Jump-Rope Training on Shoulder Isokinetic Strength in Adolescent Volleyball Players.’ Journal of Sports Rehabilitation, 19(2), 184-199, (2010) (SCI EXPANDED)
A2. Ozer D, Duzgun I, Baltaci G, Karacan S, Colakoglu F. ‘The effects of rope or weighted rope jump training on strength, coordination and proprioception in adolescent female volleyball players.’ The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 51(2), 211-219, (2011) (SCI EXPANDED).
A3. Ozer Kaya D, Duzgun I, Baltaci G, Karaca S, Colakoglu F. ‘Effects of callisthenic and pilates exercises on coordination and proprioception in adult women: Randomized controlled trial.’ Journal of Sports Rehabilitation,Nov 16 [Epub ahead of print], (2011) (SCI EXPANDED )
A4. Toprak U, Ustuner E, Ozer D, Uyanık S, Baltaci G, Sakızlıoglu SS, Karademir MA, Atay AÖ. Palpation tests vs Impingement tests in Neer stage I and II Subacromial Impingement Syndrome’. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. [Epub ahead of print],(2012) DOI: 10.1007/s00167-012-1969-7. (SCI).
A5. Ozer Kaya D, Ergun N, Hayran M. Effects of Different Segmental Spinal Stabilization Exercise Protocols on Postural Stability in asymptomatic subjects: Randomized Controlled Trial’. Journal Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 25,1-8, (2012) DOI:10.3233/BMR-2012-0318. (SCI). Kabul tarihi: 30 Ocak 2012.
A6. Ozer Kaya D, Baltaci G, Toprak U, Atay AO. Subacromial Impingement Syndrome: The clinical and sonographic effects of exercise and taping in comparison to exercise and manual therapy’. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, (2012) Kabul tarihi: 11 Aralık 2011. (BASIM AŞAMASINDA) (SCI).
A7. Ozer D, Senbursa G, Baltaci G, Hayran M.  The effect on neuromuscular stability, performance, multi-joint coordination and proprioception of barefoot, taping or preventive bracing.’ The Foot, 19, 205-210, (2009) (CINAHL, EMBASE, AMED).
A8. Ozer D, Baltaci G, Leblebicioglu G. ‘Rehabilitation and shoulder function after suprascapular nerve entrapment operation in a volleyball player.’
Arch Orthop Trauma Surg, 127(9), 759-761, (2007) Epub 2006 Dec 23  (SCI EXPANDED).
A9. Bayrakcı V, Baltacı G, Ergun N, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B. ‘Quadriceps strength and knee functions in soccer player after Anterior Cruciate Ligament reconstruction: Six month follow up.’ Fizyoterapi Rehabilitasyon,19(1), 10-14, (2008) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, SPORTDiscus)

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:
B1. Baltacı G, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B. ‘The Incidence and Risk Factors of Ankle Injuries in Ball Sports’.1st World Congress on Sports Injury Prevention, Holmenkollen Park Hotel, Oslo, Norway, 23-25 Haziran 2005. (British Journal of Sports Medicine, s374, 2005) (SCI) (Bildiri).
B2. Özer D, Baltacı G. ‘Injury Risk Factors in Professional Volleyball during on season’. 1st World Congress on Sports Injury Prevention, Holmenkollen Park Hotel, Oslo, Norway, 23-25 Haziran 2005. (British Journal of Sports Medicine, s374, 2005) (SCI) (Bildiri).
B3. Ergun N, Baltacı G, Bayrakcı Tunay V, Ozer D, Yosmaoğlu B. ‘Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness For Physically Active People’. American College of Sports Medicine (ACSM) 52nd Annual Meeting, Nashville-Tennesse, USA, 1-4 Haziran 2005. (Medicine and Science in Sports and Exercise, 37 (5), Supplement s99, 2005) (SCI) (Bildiri).
B4. Baltacı G, Özer D, Bayrakcı Tunay V, Ergun N. ‘Cost Effectiveness of Conventional Physiotherapy, Manual Therapy, and Home-Based Exercise Therapy For Neck Pain’. Annual European Congress Of Rheumatology, Eular, Amsterdam, The Netherlands, 20-24 Haziran 2006. (Annals Rheumatic Disesaes, 65, s237, 2006) (SCI) (Poster).
B5. Bayrakcı Tunay V, Baltacı G, Ergun, N Duzgun İ, Ozer D, Yosmaoglu B. ‘Knee functions in soccer players after anterior cruciate ligament reconstruction’. VIth World Congress on Science and Football, 15-20 Ocak, 2007, Antalya, Türkiye. (Journal of Sports Science and Medicine, 10(6), s142, 2007) (SCI EXPANDED) (Poster). 
B6. Özer D, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Bayrakcı Tunay V, Baltacı G, Ergun N. ‘Watch out: is it safe to play soccer on syntectic pitch for ACL injury ?’ . VIth World Congress on Science and Football, 15-20 Ocak, 2007, Antalya, Türkiye. (Journal of Sports Science and Medicine, 10(6), s42, 2007) (SCI EXPANDED) (Bildiri).
B7. Bayrakcı Tunay V, Özer D, Düzgün İ, Baltacı G, Ergun N. ‘Does electrical stimulation improve the performance-based physical functioning of people with knee osteoarthritis’. Annual European Congress of Rheumatology, 13-16 Haziran, 2007, Barcelona, Spain. (Annals of the Rheumatic Diseases, 66 (suppl II), s515, 2007) (SCI) (Poster).
B8. Ergun N, Basar S, Bayramlar KY, Özer D. ‘Junior and senior wheelchair basketball players: A comparative study for strength and anaerobic power’. 55th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, 28-31 Mayıs 2008, Indianapolis,USA.  (Med Sci Sports Exerc, 40 (5), Supp s48, 2008) (SCI) (Bildiri)
B9. Özer D, Ergun N. ‘An algometer-based study to reveal the obscure relationship  between neck pain and headache and anxiety’. 55th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, 28-31 Mayıs 2008, Indianapolis, USA. (Med Sci Sports Exerc, 40 (5), Supp s118, 2008) (SCI) (Bildiri)
B10. Bayrakçı Tunay B, Baltacı G, Düzgün İ, Ozer D. ‘Isokinetic torque and functional capacity in women with and without osteoarthritis of the knee’. 2008 World Congress on Osteoarthritis-OARSI,18-21 Eylül 2008, Roma- İtalya. (Osteoarthritis and Cartilage, 16, Supp 4, s131, 2008) (SCI EXPANDED) (Poster).
B11. Baltacı G, Tunay VB, Düzgün İ, Özer D, Yakut E. ‘Comparison of strength, functional outcome and proprioceptive ability after pilates-based exercise program in women patients with knee osteoarthritis and healthy women’. 2008 World Congress on Osteoarthritis-OARSI,18-21 Eylül 2008, Roma- İtalya. (Osteoarthritis and Cartilage, 16, Suppl 4, s223, 2008) (SCI EXPANDED) (Poster).
B12. Bayrakcı Tunay V, Baltacı G, Ergun N, Düzgün İ, Özer D, Yosmaoğlu B. ‘The influence of pain, quadriceps muscle strength and body mass index on function in women with osteoarthritis of the knee’. 9th EFORT Congress, 29 Mayıs-1 Haziran 2008, Nice, France. (EFORT Abstract Book. s449, 2008) (Poster).
B13. Duzgun İ, Tunay V, Ozer D, Guzel N, Colakoglu F, Karacan S, Baltaci G. ‘The effect of exercise on knee muscle in healthy women and patients with osteoarthritis’. Annual European Congress of Rheumatology, 10-13 Haziran 2009, Copenhagen, Denmark. (Annals of the Rheumatic Diseases, 68(13), s783, 2009) (SCI) (Poster).
B14. Toprak U, Özer D, Baltacı G, Özer H, Karademir MA. ‘Outcomes of Osgood- Schlatter Disease by Means of Ultrasonographic and Functional Aspects: Two Years Follow-Up’. 7. Balkan Radiology Congress, 18-22 Kasım 2009, İstanbul, Türkiye. (BCR 2009 Abstract Book, s10, 2009) (Bildiri).
B15. Toprak U, Özer D, Baltacı G, Sakızlıoğlu SS, Karademir MA. ‘Importance of Sonographic Findings and Tendon Thickness in Diagnosing Supraspinatus Tendinosis and Accompanied Problems’. 7. Balkan Radiology Congress, 18-22 Kasım 2009, İstanbul, Türkiye. (BCR 2009 Abstract Book, s41, 2009) (Bildiri).
B16. Duzgun I, Ozer D, Karacan S, Baltacı G, Colakoglu FF, Guzel NA ‘The Effects of Callisthenic and Pilates Exercises on Joint Position Sense in Closed Kınetic Chain in Women’. 15th Annual Meeting of European College of Sport Scince, 23-26 Haziran 2010, Antalya, Türkiye. (Book of Abstract, s121, 2010) (Poster). (A3 nolu yayın kapsamındadır)
B17. Özüdogru A, Toprak Ş, Büyükturan Ö, Ekici G, Özer Kaya D, Bayraktar D. The perspectives of the bachelor health sciences students about post-graduate education’. Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS) Conferance, 24-30 Nisan 2011, İzmir. (Abstract Book, s49-50, 2011) (Poster).
 B18. Bayraktar D, Ozer Kaya D, Buyukturan O,Toprak Celenay S, Ozudogru A, Ekici G, Avramescu T. ‘Does Physical Activity Level Related to Strength and Postural Stability in Healthy Young Adults?’. 4th International Conference “Physical Exercises- a complex and modern way to promote healty living”, 21-23 Ekim 2011, Craiova, Romania. (Medicina Sportiva,  Suppl 4, s763-766, 2011) (Bildiri).

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:
C1. Özer D, Baltacı G.İş Yerinde Fiziksel Aktivite”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi: Şubat, 2008. Klasmat matbaacılık, Ankara. ISBN: 978-975-590-246-3. Koordinatör: Prof. Dr. Gül Baltacı.
D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: -
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
E1. Cetişli Korkmaz N, Boşnak M, Öztürk M, Buran Y, Özer D, Güçlü Gündüz A, Armutlu K, Karabudak R.  ‘Multipl sklerozlu (MS) hastalarda motor yorgunluğun değerlendirilmesi: Pilot çalışma’. IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-20 Ekim 2002, Nevşehir. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), s162-163, 2002) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E2. Düzgün İ, Baltacı G, Atay AÖ, Özer D, Yosmaoğlu HB, Ergun N. ‘Artroskopik Subakromial Dekompresyon Sonrası Erken Rehabilitasyonun Aktivitelere Dönüşe Etkisi’.  XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005, Antalya. (Acta Orthop Trauma Turcica et Traumatologica Turcica, Supplement-II, 39(2), s72, 2005) (SCI EXPANDED) (Bildiri).
E3. Yosmaoğlu B, Baltacı G, Düzgün İ, Bayrakcı Tunay V, Özer D, Ergun N. ‘Genç ve erişkinlerde çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası ağrı ve diz fleksiyon eklem açıklığının karşılaştırılması’. XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 14-18 Mayıs 2005, Antalya. (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplement-II,  39(2), s95, 2005) (SCI EXPANDED) (Bildiri).
E4. Yosmaoğlu B, Tunay VB, Özer H, Kaya D, Baltacı G, Düzgün İ, Özer D, Ergun N. ‘Patellar ve Hamstring Tendon kullanılarak yapılan ACL rekonstrüksiyonu sonrası 6. ay kas kuvveti ve tek bacak atlama sonuçlarının karşılaştırılması’. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Ve Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2006, Kuşadası, Aydın, Türkiye.  (Kongre Kitabı, s58, 2006) (Bildiri).
E5. Düzgün İ, Atay AÖ, Özer D, Yosmaoğlu B, Tunay VB, Baltacı G, Ergun N. ‘Non-Operatif Rotator Kılıf Problemlerinde Yırtığın Yerinin Tedavi Öncesi Ve Sonrası Fonksiyonel Düzeye Etkisi Var Mı?’. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2006, Kuşadası, Aydın, Türkiye.  (Kongre Kitabı, s28, 2006) (Bildiri).
E6. Özer D, Şenbursa G, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Tunay VB, Baltacı G, Ergun N. ‘İmpingement Sendromu: Demografik Yapı, Fizyoterapi Etkinliği, Ücrete Yansıyan Tedavi Maliyeti’. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2006, Kuşadası, Aydın, Türkiye.  (Kongre Kitabı, s27, 2006) (Bildiri).
E7. Düzgün İ, Baltacı G, Özer D, Ergun N, Yosmaoğlu B, Tunay VB.  ‘Donuk Omuz Tanılı Hastalarda Manuel Tedavi’. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 17-19 Kasım 2006. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), s156, 2006) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E8. Şenbursa G, Düzgün İ, Özer D, Atay AÖ, Baltacı G. ‘Omuz İmpingement Sendromunda İki Rehabilitasyon Yaklaşımının Karşılaştırılması’. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), s208, 2006) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E9. Özer D, Ergun N. ’Boyun Ve Baş Ağrısında Hassas Noktaların Tespitinde Basınç Ağrı Eşiği: Algometre Çalışması’. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), s218, 2006) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E10. Özer D, Ergun N. ‘Diş Sıkmanın Temporomandibular Eklem Ve İlgili Kaslardaki Basınç Ağrı Eşiğine Olan Etkisi’. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), s150, 2006) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E11. Özer D, Atay S, Atasavun S, Ergun N. ‘Sedanter Ve Spor Yapan Kadınların Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması’. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), s178, 2006) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E12. Düzgün İ, Baltacı G, Özer D, Yosmaoğlu B, Atay AÖ, Bayrakcı Tunay V, Ergun N. ‘Rotator kılıf yaralanmalarında farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması’. I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s125 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E13. Yosmaoğlu B, Yakut Y, Baltacı G, Düzgün İ, Bayrakcı Tunay V, Özer D, Ergun N. ‘Obez Bireylerde Sıçrama Fonksiyonları ve Ayak Bileği Çap ve Çevre Ölçümleri Farklılıkları: Pilot Çalışma’. I.  Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s111 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Bildiri).
E14. Yosmaoğlu B, Yakut Y, Baltacı G, Düzgün İ, Bayrakcı Tunay V, Özer D, Ergun N. ‘Obez Bireylerde Denge, Koordinasyon ve Ayak Bileği Eklem Pozisyon Hissinde Görülen Farklılıklar: Pilot Çalışma’. I.  Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s111, 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E15. Özer D, Düzgün İ, Baltacı G, Bayrakcı Tunay V, Ergun N, Yosmaoğlu B. ’Ayak bileği yaralanması: kapalı kinetik mekanizmada kinestetik pozisyon duyusu’. I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s126, 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (Bildiri).
E16. Düzgün İ, Baltacı G, Yosmaoğlu B, Özer D, Bayrakcı Tunay V, Ergun N. ‘Supraspinatus kas kuvveti: Empty can egzersizi mi, full can mi?’. IV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 18-20 Ekim 2007, İstanbul. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s245, 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (poster).
E17. Özer D, Toprak U, Özer H, Baltacı G. ‘Osgood-Schlatter’li adolesanların fonksiyonel sonuçları’. IV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 18-20 Ekim 2007, İstanbul. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(3), s234, 2007) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA)  (poster).
E18. Düzgün İ, Selek H, Baltacı G, Yosmaoglu B, Özer D, Tunay VB, Ergun N. ‘Lateral epikondilitte kinesiotape uygulamasının etkinliği’. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara. (Acta Orthop Trauma Turcica, Suppl 3, 41(3), s90, 2007) (SCI EXPANDED) (Bildiri).
E19. Yılmaz GD, Tuncay R, Baltacı G, Düzgün İ, Özer D. ‘Hipotiroidizme bağlı gelişen kanat skapula: Olgu sunumu’. XX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara. (Acta Orthop Trauma Turcica, Suppl 3, 41(3), s256, 2007) (SCI EXPANDED) (Poster).
E20. Toprak U, Özer D, Bostanoğlu S, Baltacı G, Karademir M.A. ‘Osgood-Schlatter Sendromu: Patellar Tendon çap ve alanının fonksiyonel sıçrama ile ilgisi’. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya. (Türk Radyoloji Bülteni, 13(1), s269, 2007) (Poster).
E21. Bayrakcı Tunay V, Yosmaoğlu B, Kaya D, Baltacı G, Özer H, Ergun N, Düzgün İ, Özer D. ‘Ön çapraz bağ tamiri: Patellar tendon-hamstring otogreft 6. ay kas kuvvet karşılaştırmaları’. IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrrahisi Kongresi, 14-18 Ekim 2008, İstanbul. (Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, s262, 2008) (Poster).
E22. Ergun N, Baltacı G, Bayrakcı Tunay V, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Özer D. ‘1990-2007 yılları arasında sporcu sağlığı ünitesinde tedaviye alınan hastaların özellikleri’. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Eskişehir. (Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), s209, 2008) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).
E23. Özer D, Ergun N. ‘İlerleyici Servikal Bölge Dinamik Stabilizasyon Eğitiminin Denge ve Extremite Fonksiyonları Üzerine Etkileri’. Uluslar arası katılımlı V. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 20(3), s225, 2009) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Poster).
E24. Toprak U, Sakızlıoğlu SS, Baltacı G, Özer D, Karademir MA. ‘Supraspinatus Tendinozis: Sonografik Bulgu ve Tendon Kalınlığı Değerlendirmesinin Tanılamadaki Önemi’. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya. (Türk Radyoloji Bülteni, SB023, s83, 2009) (Bildiri).
E25. Toprak U, Özer D, Baltacı G, Özer H, Karademir MA. ‘Osgood-Schlatter Hastalığının Ultrasonografik ve Fonksiyonel Yönlerden İki Yıllık Takip Sonuçları’. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya. (Türk Radyoloji Bülteni, SB023, s83, 2009) (Bildiri).
E26. Özer D, Ergun N, Yılmaz GD, Senbursa G. ‘Menstüral Döngü Fazlarında Fiziksel Uygunluktaki Değişimler’. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 21(3), s164, 2010) (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini) (Bildiri).
E27. Özer Kaya D, Ekici G, Oskay D. ‘Benign Eklem Hipermobilitesi: Temporomandibular Eklem Bozuklukları ve Kas-İskelet Ağrısı ile İlişkileri’. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s131, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E28. Büyükturan Ö, Ekici G,  Toprak Ş, Bayraktar D, Özüdoğru A, Özer Kaya D. ‘Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları’. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s133, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E29. Özer Kaya D, Ergun N. Farklı segmental spinal stabilizasyon protokollerinin denge ve ekstremite fonksiyonlarına etkisi’. 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s199, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Bildiri).
E30. Bayraktar D, Özer Kaya D, Büyükturan Ö, Özüdoğru A, Toprak Ş, Ekici G. ‘Sağlıklı genç yetişkinlerde postüral stabilite ve core stabilite skorları arasındaki ilişki’. 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s209, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).
E31. Toprak Ş, Özer Kaya D, Özüdoğru A, Bayraktar D, Büyükturan Ö, Ekici G. ‘Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki’. 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s210, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).
E32. Özüdoğru A, Özer Kaya D, Toprak Ş, Büyükturan Ö, Bayraktar D, Ekici G. ‘Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite, kardiyovasküler endurans ve akademik başarı arasındaki ilişki’. 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası. (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(2), s210, 2011) (CINAHL, EXCEPTRA MEDICA) (Poster).

F. DİĞER YAYINLAR :
F1. Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Özer D, Şenbursa G, Baltacı G, Ergun N: AYAK BİLEĞİ EGZERSİZLERİ, Lazer Ofset, Ankara-Mart 2004
F2. Yosmaoğlu B, Özer D, Şenbursa G, Düzgün İ, Baltacı G, Ergun N: DİZ EGZERSİZLERİ, Lazer Ofset, Ankara-Mart 2004
F3. Özer D, Şenbursa G, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Baltacı G, Ergun N: BOYUN EGZERSİZLERİ, Lazer Ofset, Ankara-Mart 2004
F4. Şenbursa G, Düzgün İ, Yosmaoğlu B, Özer D, Baltacı G, Ergun N: OMUZ EGZERSİZLERİ, Lazer Ofset, Ankara-Mart 2004
F5.Yosmaoğlu B, Özer D, Şenbursa G, Düzgün İ, Baltacı G, Ergun N: DİZ EGZERSİZLERİ, Merdiven Tanıtım, Ankara- 2007
F6. Şenbursa G, Özer D, Yosmaoğlu B, Baltacı G, Ergun N, Tunay VB: OMUZ EGZERSİZLERİ, Ankara- 2009
F7. Baltacı G, Özer D. Tren seyahatleri sırasında yapabileceğiniz egzersizler, Raillife, Şubat 2008 (26):72.
F8. Ergun N, Özer Kaya D, Biçici S, Karataş N, Çöpürgensli C, Kalaycı C, Çilli B, Demirel A, İyigün G. Sporcular için Isınma-Soğuma, Stabilizasyon-Kuvvetlendirme- Denge Egzersizleri, 2010, Ankara
F9. Özer Kaya D., Masa ve Bilgisayar Başında Çalışanların Sağlığının Korunması, Ahi Evran Kampüs Haber Bülteni, Akademik Bakış, 1-15 Ocak 2012, Sayı:13, Sayfa:3.
F10. Özer Kaya D., Su İçi Egzersiz Yaklaşımlarının Özellikleri ve Kullanım Alanları, Ahi Evran Aktüel, Haziran-Aralık 2011; Sayı:1, Sayfa:50-53.
F11. Özer Kaya D., Ağrı Bantları: “Kinesio Taping” Bantlama Yönteminin Bilimsel Temeli ve Kullanım Alanları, Ahi Evran Kampüs Haber Bülteni, Akademik Bakış, 1-15 Mart 2012, Sayı:16, Sayfa:3.

G. ATIFLAR  
G 1. Atıf yapılan makale:  Ozer D, Baltaci G, Leblebicioglu G. ‘Rehabilitation and shoulder function after suprascapular nerve entrapment operation in a volleyball player.’ Arch Orthop Trauma Surg, 127(9), 759-761, (2007) Epub 2006 Dec 23

Atıfın yer aldığı makale:
G1.1. MA Wessely. ‘Late onset, post-traumatic shoulder pain: Case discussion’. Clinical Chiropractic, 10(2), 112-116, (2007).
G1.2. Dehghani M, Mahmoudian A. ‘Surgical release of suprascapular nevre   
Entrapment’. Journal of Isfahan Medical School, 26 (90), (2008).
G1.3. Boykin RE, Friedman DJ, Higgins LD,  Warner JJP. Suprascapular  Neuropathy. The Journal of Bone and Joint Surgery (American), 92, 2348-2364, (2010).
G1.4. Cohen E, Sala DA. Rehabilitation of pediatric musculoskeletal sports-related injuries: A review of literature. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 46(2), 133-146, (2010).
G1.5. Moen TC, Babatunde OM, Hsu SH, Ahmad CS, Levine WN. Suprascapular neuropathy: what does the literature show? J Shoulder Elbow Surg. Mar 22, [Epub ahead of print] (2012).

G 2. Atıf yapılan makale: Ozer D, Senbursa G, Baltaci G, Hayran M.  ‘The effect on neuromuscular stability, performance, multi-joint coordination and proprioception of barefoot, taping or preventive bracing.’ The Foot, 19, 205-210, (2009).

Atıfın yer aldığı makale:

 

     G2.1. Ginter C. ‘Rehabilitation and Prevention of Common Lower Extremity Injuries in Athletes’. Logan Collage of Chiropactice, Literature review, Fall,  (2010).

G2.2. Kauppila A, Immonen T. ‘Tuella vai ilman: Nilkkanivelen kahden eri tuentamenetelmän vertailu amerikkalaisen jalkapallon pelaajilla’. Saimaan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Fysioterapia, Tez çalışması, (2011)
G2.3. Ambegaonkar JP, Redmond CJ, Winter C, Cortes N, Ambegaonkar SJ,  Thompson B, Guyer SM. ‘Ankle stabilizers affect agility but not vertical jump or dynamic balance performance’. Foot Ankle Spec, 4(6), 354-60, (2011).
G2.4. Ozer D, Duzgun I, Baltaci G, Karacan S, Colakoglu F. ‘The effects of rope or weighted rope jump training on strength, coordination and proprioception in adolescent female volleyball players’. J Sports Med Phys Fitness, 51(2), 211-9, (2011).
G2.5. Hawson ST. ‘Physical therapy and rehabilitation of the foot and ankle in the athlete’. Clin Podiatr Med Surg, 28(1),189-201, (2011).
G2.6. Bicici S, Karatas N, Baltaci G. ‘Effect of athletic taping and kinesiotaping® on measurements of functional performance in basketball players with chronic inversion ankle sprains’. Int J Sports Phys Ther, 7(2), 154-66 (2012).

 

G 3. Atıf yapılan makale: . Duzgun I, Baltaci G, Colakoglu F, Tunay VB, Ozer D.‘The Effects of Jump-Rope Training on Shoulder Isokinetic Strength in Adolescent Volleyball Players.’ Journal of Sports Rehabilitation, 19(2), 184-199, (2010)

Atıfın yer aldığı makale:
G3.1. Czamara A, Krzemıñska A, Szuba £. ‘The influence of exercises under isokinetic conditions on heart rate in males aged between 40 and 51’. Acta of Bioengineering and Biomechanics  13(3), 97-104, (2011).
G3.2. Brody LT. ‘Effective Therapeutic Exercise Prescription: The Right Exercise at the Right Dose’ J Hand Ther. 25(2), 220-32, (2012). Epub 2011 Dec 31.
G3.3. Ozer D, Duzgun I, Baltaci G, Karacan S, Colakoglu F. ‘The effects of rope or weighted rope jump training on strength, coordination and proprioception in adolescent female volleyball players’. J Sports Med Phys Fitness, 51(2), 211-9, (2011).

H. DİĞER FAALİYETLER:

 

H1. KURUL VE KOMİSYON ÜYELİĞİ

H1.1. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Yönetim Kurulu Üyeliği, 24.3.2011- 25.5.2011

H1.2. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Staj Komisyon Başkanlığı, 11.4.2011- Halen devam etmektedir.

H1.3. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Yönetim Kurulu   Üyeliği; 25.5.2011- Halen devam etmektedir.

H1.4. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilim, Eğitim, Araştırma Komisyon Üyeliği; 23.6.2011- Halen devam etmektedir.

H1.5. International Federation Sports Physiotherapy Araştırma Kurulu Üyeliği;
21.6.2011- Halen devam etmektedir.

H1.6. Ahi Evran Üniversitesi, Proje Değerlendirme Komisyon Üyeliği, 29.02.2012- Halen devam etmektedir.
H1.7. Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Erasmus Koordinatörlüğü, 2012- Halen devam etmektedir.

H 2. JÜRİ ÜYELİĞİ

H 2.1 Doktora Sınavı Jüri Üyeliği -
H 2.2 Yükseklisans Sınavı Jüri Üyeliği
G4.2.1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, K.D. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi Öznur Büyükturan’ın Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyeliği. 26 Ağustos 2011, Bolu.

H3. KENDİ ALANIYLA İLGİLİ BİLİMSEL BİR TOPLANTIDA DAVETLİ KONUŞMACI OLMAK
H3.1. Uluslararası Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak
H3.1.1. Özer D., Ankle Soft Tissue Injury Rehabilitation for Football Players. What’s New: 3. Asian Conference on Science and Football Medicine. 2005, Oman
H3.1.2. Özer, D., Functional Anatomy and Biomechanics of Shoulder Girdle., 2. Physical Medicine Symposiom 2009, 28-29 October 2009, Muscat, Oman.
H3.1.3. Özer, D., Shoulder Pathologies And Physiotherapy Approach: Current Literature. 2. Physical Medicine Symposiom 2009, 28-29 October 2009, Muscat, Oman.
H3.1.4. Özer D, Düzgün İ. Shoulder Assessment and Physiotherapy Management Workshop, 28-29 October 2009, Muscat, Oman.
H3.1.5. Özer D, UEFA Medical Seminer, 24-25 Şubat 2010, Bakü, Azerbeycan

H3.2. Ulusal Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak
H3.2.1. Özer D, Ortopedik ve Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Spor Yaralanmalarındaki Güncel Yaklaşımlar: Ayak, 1. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara
H3.2.2. Özer D, Theraband ve Swissball ile Stabilizasyon Egzersizleri, XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Eskişehir
H3.2.3. Özer D, Egzersiz Yap-Yapma, Uluslar arası katılımlı V. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 22-24 Ekim, 2009, Ankara
H3.2.4. Özer D, Sporcularda Ayak Bileği Kıkırdak Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı 3. Basamak Kursu, 1-3 Haziran 2010, İstanbul
H3.2.5. Özer Kaya D, Obezite Tedavisinde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Obezite ile Mücadele ve Hareketli Yaşam Konferansı, 12 Mayıs 2011, Kırşehir
H3.2.6. Özer Kaya D, Core Stabilizasyon Egzersizleri: Değerlendirme ve Futbol Yaralanmalarındaki Önemi, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Ekipleri Çalışanları, Sağlık Eğitim Programı, 7 Haziran 2011, İstanbul
H3.2.7. Özer Kaya D, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu seminer ve workshop, 27 Haziran 2011, Ankara
H3.2.8. Özer Kaya D, Core Stabilizasyon Egzersizleri, 6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası
H3.2.9. Özer Kaya D, Tendinopatilerin tedavisinde hangisi daha etkili?: Egzersiz, 1.Ulusal Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 1-2 Kasım 2011, Belek-Antalya
H3.2.10. Özer Kaya D, Diyabet Tedavisinde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Dünya Diyabet Günü Konferansı, 15 Kasım 2011, Kırşehir
H3.2.11. Özer Kaya D, Gövde Stabilizasyonu Eğitiminin Alt ve Üst Ekstremite Nöromusküler Modülasyon Etkileri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50. Yıl Etkinlikleri, 2 Aralık 2011, Ankara
H3.2.12. Özer Kaya D, Diyabetli Sporcu, 1. Ulusal Diyabette Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 23 Aralık 2011, İzmir
H3.2.13. Özer Kaya D, Spinal Stabilizasyon Egzersiz Uygulamaları, 1. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı, 13 Nisan 2012, Kırşehir
H3.2.14. Özer D, Alt ekstremite rehabilitasyonunda core stabilizasyon, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 27 Nisan 2012, Nevşehir 

H3.3. Verilen eğitim ve kurslar
H3.3.1. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursları Eğitimciliği ve Hizmet İçi Fizyoterapistler için Verilen Seminerler (17 Kurs Çalışması)
1. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 24-25 Kasım 2007, Ankara
2. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 19-20 Ocak 2008, İzmir
3. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 24-25 Şubat 2008, Konya
4. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 8-9 Mart 2008, Adana
5. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 29-30 Mart2008, Samsun
6. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 19-20 Nisan 2008, Ankara
7. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 26-27 Nisan 2008, Ankara
8. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 3-4 Mayıs 2008, Düzce
9. Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 10-11 Mayıs 2008, İzmir

 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 10-11 Ocak 2009, Alanya
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 17-18 Ocak 2009, Alanya
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 7-8 Şubat 2009, Ankara
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 7-8 Mart 2009, Diyarbakır
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 10-11 Nisan 2009, Ankara
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 5-6 Aralık 2009, Ankara
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 6-7Kasım 2010, İstanbul
 • Thera-Band Academy Egzersiz Eğitim Kursu, 23-24 Nisan 2011, Bolu

H4. Bilimsel toplantı düzenleme
H4.1. “Spor Fizyoterapistleri Derneği Bahar Sempozyumu”. “Sporcularda Diz Problemleri ve Rehabilitasyonu”, Balçova Termal Oteli- İnciraltı-İzmir, 26-28 Mayıs 2006.
H4.2. “IV Spor Fizyoterapistleri Kongresi-Uluslararası Katılımlı”, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoriumu, Beşiktaş-İstanbul, 17-20 Ekim, 2007.
H4.3. “Spor Fizyoterapistleri Bahar sempozyumu”, Sheraton Hotel-Ankara, 7 Haziran 2008.
H4.4. “V Spor Fizyoterapistleri Kongresi-Uluslararası Katılımlı”, Crowne Plaza Hotel, Ankara, 22-24 Ekim, 2009.
H4.5. “Spor Fizyoterapistleri Derneği Bahar Sempozyumu”. “Ayak-Ayak Bileği”, Best Western Otel- İzmir, 8 Mayıs 2010.
H4.6. “VI. Spor Fizyoterapistleri Kongresi-Uluslararası Katılımlı”, Sürmeli Efes Otel, Kuşadası, İzmir, 19-22 Ekim 2011
H4.7. “I. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı”, Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO., Kırşehir, 12-13 Nisan 2012.

H5. Eğitim ve Kurs Katılımları

H5.1. Yurtdışında Katıldığı Eğitim ve Kurs Çalışmaları
H5.1.1. Hollanda, Utrecht University, Department of Oral Maxillofacial Surgery, Prostodontic&Special Dental Care, 2004- Mart-Nisan
H5.1.2. İngiltere, Sheffield Centre of Sports Medicine, Clinical Fellowship, 2004-Eylül-Ekim. Current Concepts and Controversies in the Management of Rugby Injuries and Master Courses, 23 Eylül-22 Ekim 2004, Sheffield
H5.1.3. İngiltere, Sheffield Halam University, General English Course, 2005-Temmuz-Ağustos General English Course at TESOL Centre, 18 Temmuz- 5 Ağustos 2005, Sheffield, İngiltere
H5.1.4. Almanya, Thera-Band Academy Instructor Course, 14-17 Haziran 2007,
H5.1.5. Danimarka, Advanced Kinesiotaping Trainer Course, 2007-Kasım
H5.1.6. Almanya, Thera-Band Eğiticilerin Eğitimi, 2008- Eylül
H5.1.7. Almanya, Thera-Band Academy Instructor Eğitim Programı, 2010, 4-7 Mart
H5.1.8. Almanya, Thera-Band Academy Instructor Eğitim Programı, 2011,15-17 Eylül

H5.2. Yurtiçinde Katıldığı Eğitim ve Kurs Çalışmaları

H5.2.1. Sporda Antrenman ve Kuvvetlendirme Kursu, 8-9.05.2002, Bolu
H5.2.2. Çene Eklemi Kliniği ve Diseksiyonu Kursu, 23 Ocak 2004
H5.2.3. Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı 2004, 23-26 Aralık 2004, Ankara
H5.2.4. Cyriax Üst Ekstremite Mobilizasyon Kursu, 22-23 Nisan 2006, Ankara
H5.2.5. Tekerlekli Sandalye Basketbol Sınıflandırma Kursu, 24-25 Haziran 2006, Ankara
H5.2.6. Sports Medicine Course, 23-24 Kasım 2006, İstanbul
H5.2.7. Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı 2006, 21-23 Aralık 2006, İstanbul
H5.2.8. Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu, 21-22 Ocak 2006, Ankara
H5.2.9. Mulligan Mobilization Course, A-B 7-9 Temmuz.2006, Ankara
H5.2.10. Mulligan Mobilization Course, C, 8-10 Aralık 2006, Ankara
H5.2.11. Kinesiotaping Course, 28-29 Ekim 2006, Ankara
H5.2.12. Kinesiotape Course, C Course, 16-17 Aralık 2006, Ankara

H5.2.13. H.Ü. Stratejik Planlama Temel Eğitimi, 14-17 Aralık 2006, Ankara
H5.2.14. Klinikte Radyolojik Görüntülerden Stereolojik Olarak Hacim ve Hacim Oranı Hesaplamaları Kursu, 6-7 Şubat 2007
H5.2.15. Cyriax Alt Ekstremite Mobilizasyon Kursu, 10-11 Şubat 2007, Ankara

H5.2.16. Cyriax Lumbal ve Sakroiliak Bölge Mobilizasyon Kursu, 12-13 Mayıs 2007, Ankara

H5.2.17. Fizyoterapistler için Radyoloji Kursu, 9 Haziran 2007
H5.2.18. PNF Course Level 1 and Level 2, 25-29 Mart 2008 ve 14-18 Nisan 2008

H5.2.19. SPSS ile İstatistiksel Analizler Kursu, 16-18 Haziran 2009
H5.2.20. Aromaterapi ve Akupressör Kursu, 28-30 Ocak 2012, Kırşehir

H6. Kongre, Sempozyum ve Toplantılara Katılım
H6.1. Uluslararası Kongreler
H6.1.1. 3rd Asian Conference Science and Football Medicine, 19-22 Mayıs 2005, Umman
H6.1.2. VI. World Congress on Science and Football, 16-20 Ocak 2007, Antalya
H6.1.3. 55th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine, 28-31 Mayıs 2008, Indianapolis, Amerika
H6.1.4. World Congress on Sports Injury Prevention, 26-28 Haziran 2008, Tromso, Norveç
H6.1.5. 10th Annual Thera-Band Research Advisory Committee Meeting”, 6-8 Ağustos 2008, New Orleans, Amerika
H6.1.6. 2. Physical Medicine Symposiom 2009, 28-29 Ekim 2009, Umman
H6.1.7. Uluslar arası katılımlı 4. Ulusal Spor Fizyoterapi Kongresi, 18-20 Ekim 2007, İstanbul
H6.1.8. Uluslar arası katılımlı V. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara
H6.1.9. 7. Balkan Radiology Congress,18-22 Kasım 2009, İstanbul
H6.1.10. 15 Annual Congress of ECSS, 23-26 Haziran 2010, Antalya
H6.1.11. IFSP General Meeting, 20-21 Haziran 2011, Hollanda
H6.1.12. Uluslar arası katılımlı VI. Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Kuşadası

H6.2. Ulusal Kongreler
H6.2.1. VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2000, Ankara
H6.2.2. Kadın Sağlığı Semineri, 21 Nisan 2000, Ankara
H6.2.3. IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-20 Ekim 2002, Nevşehir
H6.2.4. Sporcularda Spinal Rehabilitasyon Sempozyumu, 7 Eylül 2002, Ankara
H6.2.5. Türkiye Spor Yaralanmaları Ve Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği, I. Bahar Toplantısı, 19-20 Eylül 2003, İstanbul
H6.2.6. II. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 2-4 Ekim 2003, İstanbul
H6.2.7. Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Sempozyumu, 27-28 Şubat 2004, Kayseri
H6.2.8. Omuz Problemleri ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2004, İstanbul
H6.2.9. Spor Hekimliği Sempozyumu, 18 Nisan 2005, İstanbul
H6.2.10. III. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 16-18 Ekim 2005, İstanbul
H6.2.11. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Ve Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2006, Kuşadası
H6.2.12. Sporcularda Diz Problemleri ve Rehabilitasyonu Bahar Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2006, İzmir
H6.2.13. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul
H6.2.14. Futbolda Dopingle Mücadele Eğitim Semineri, 23 Aralık 2006, İstanbul
H6.2.15. Obstetri ve Ürojinokoloji’de Fizyoterapi Yaklaşımları Semineri, 29-30 Mart 2007, Ankara
H6.2.16. II. Manuel Terapi ve Osteopati Günleri Sempozyumu, 14-15 Nisan 2007, İstanbul
H6.2.17. 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara
H6.2.18. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 4 Haziran 2007, Ankara
H6.2.19. Sporcularda Lumbal Bölge Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 7 Haziran 2008, Ankara
H6.2.20. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Eskişehir
H6.2.21. II. Fizyoterapi Günleri, Kanser ve Fizyoterapi Semineri, 7-8 Nisan 2009, Ankara
H6.2.22. III. Fizyoterapi Günleri: Protez ve Ortezde Güncel Yaklaşımlar, 29-30 Nisan 2010, Ankara
H6.2.23. Spor Fizyoterapistleri Bahar Sempozyumu, 8 Mayıs 2010, İzmir
H6.2.24. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay
H6.2.25. 50. Yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 7-8 Nisan 2011, Ankara
H6.2.26. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,14-16 Mayıs 2011, İstanbul
H6.2.27. I.Fizyoterapi – Ortopedi Ortak Sempozyumu, 1-2 Kasım 2011, Antalya
H6.2.28. 1. Ulusal Diyabette Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 23-25 Aralık 2011, İzmir
H6.2.29. I. Bahar Sempozyumu: Omurga Sağlığı, 12-13 Nisan 2012 Kırşehir
H6.2.30. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Nevşehir

H7.Teşekkür Belgeleri
H7.1. Türkiye Multiple Skleroz Derneği, Ankara Şubesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları, 2001-2002 Dönemi
H7.2. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006
H7.3. Erişkin Hemipleji, Bobath Konsepti Kursu, Kurs çevirmenliği, 24 Eylül-1 Ekim, 19-24 Kasım 2007
H7.4. I. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 4-6 Mayıs 2007
H7.5. XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008
H7.6. Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı 3. Basamak Kursu, 1-3 Haziran 2010
H7.7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Obezite ile Mücadele ve Hareketli Yaşam Konferansı, 12 Mayıs 2011
H7.8. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Ekipleri Çalışanları, Sağlık Eğitim Programı, 7 Haziran 2011
H7.9. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Workshopu, 27 Haziran 2011
H7.10. T.C. Sağlık Bakanlığı, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü, Diyabeti Anlamak ve Kontrol Altına Almak Konferansı, 15 Kasım 2011
H7.11. 6. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kogresi, 19-23 Ekim 2011
H7.12. Ahi Evran Üniversitesi, 2011 yılı bilimsel çalışma ve proje çalışmaları
H7.13. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Nisan 20012