Kaplıca tedavisi fizyoterapi ve rehabilitasyonun en eski tedavi yöntemlerinden birisidir. Çağdaş fizyoterapi yöntemleriyle birleştirerek kullandığımız bu yöntemin insan sağlığına olum-lu etkisi tartışılmazdır.