• Musküler Distrofiler
• Spinal Musküler Atrofiler (SMA)
• Herediter Motor Sensori Nöropatiler (HMSN) ve diğer nöromusküler hastalıklar grubunda tanısı olan çocuklar değerlendirilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alınmaktadır.
Uygulamalar:
o Terapatik egzersiz uygulamaları
o Koruyucu/destekleyici ortezleme yöntemlerinin planlanması
o Aile eğitimi