• İntrakranial veya spinal tümör
• Konjenital veya sonradan gelişen Medulla Spinalis patolojileri
• Disk patolojileri
• Kafa travmaları
• Beyin arter anomalileri
• Vertebral kolon kapanma ve gelişim defekti hastaları programa alınmaktadır
   Bu ünitede uygulanan fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları
• Solunum egzersizleri
• Spastisiteye yönelik tedaviler
• Bobath, Brunnstrom, Margaret Johnstone, PNF gibi nörofizyolojik yöntemler
• Koordinasyon bozukluklarına yönelik tedavi uygulamaları
• Manipulasyon ve mobilizasyon teknikleri
• Su içi uygulamalar
• Ergonomi eğitimi
• Hasta eğitimi