Ünite Sorumlusu 

• Serebral paralizi
• Mental motor retardasyon
• Brakial pleksus yaralanmaları
• Spina Bfida
• Tortikollis
• Genetik ve metabolik bozukluklara bağlı nörolojik problemi olan çocuklar değerlendirilerek fizyoterapi rehabilitasyon programına alınmaktadır

 

Uygulamalar
•  Motor ve refleks gelişimin değerlendirilmesi
•  Bobath prensipleri doğrultusunda nörogelişimsel tedavi yaklaşımları
•  Kas tonusunu düzenleyici yaklaşımlar
•  Nörofizyolojik egzersizler
•  Aile eğitimi