Ünite Sorumlusu Doç. Dr. Öznur BÜYÜKTURAN

Sporcu, yapısal ve fizyolojik özellikleri nedeniyle normal popülasyondan farklılık gösteren bireylerdir ve özel değerlendirme ve tedavi gerekmektedir. Maruz kaldıkları çeşitli antrenman ve müsabaka şartları dolayısıyla, kendilerine özgü gelişim ve yaralanma profilleri çizerler. Sporcu sağlığı ünitesinin amacı, fizyoterapi biliminin görev sahası içinde, sporcu performanslarının belirlenmesi, takibi, çeşitli yaralanmalara karşı koruyan rehabilitasyon planlarının tanımlanması ve uygulanması, yaralanma sonrası tedavilerinin gerçekleştirilmesi ve spora dönüşe kadar takibidir.