ISO 9001:2015  Kalite Çalışmaları kapsamında oluşturulan Yüksekokul Kalite Komisyonu ve  üyeleri aşağıda yer alan isimlerden oluşmaktadır. 

 

Kalite Komisyon Üyesinin Ünvanı,  Adı ve Soyadı Komisyondaki Görevi
Prof. Dr. Hatice Rana ERDEM Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Buket BÜYÜKTURAN Üye
Öğr. Gör. Dr. Anıl ÖZÜDOĞRU  Üye
Öğr. Gör. İlyas UÇAR Üye
Öğr. Gör. İsmail CEYLAN Üye
Arş. Gör. Caner KARARTI Üye
Yüksekokul Sekreteri Osman UÇAR Üye
Şef Mehmet DEMİRYÜREK Üye
Şef Ayşegül ELDEK Üye
Bilg. İşl. Osman TORTUM Üye
Öğrenci Temsilcisi Fatih ÇİÇEK Üye