Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmeyi, aynı zamanda, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmayı, bunların sonucu olarak; fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinmiştir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 10:34:38
Guncelleme Tarihi: 2014-08-13 10:28:33