Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için eğitim, araştırma ve hizmet üreten, saygın, önde gelen, mesleki otonomiye sahip, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağları gelişmiş, vereceği eğitim ve öğretimle gurur duyulan, kaynak gösterilen, toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaç edinmiştir.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 10:37:35
Guncelleme Tarihi: 2014-08-13 10:28:58