Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÖZÜDOĞRU Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Osman UÇAR Yüksekokul Sekreteri
   
Olusturulma Tarihi:2011-10-27 12:03:28
Guncelleme Tarihi: 2019-10-08 12:57:36