Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmeyi, aynı zamanda, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmayı, bunların sonucu olarak; fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi görev edinmiştir.

 

Vizyonumuz

Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için eğitim, araştırma ve hizmet üreten, saygın, önde gelen, mesleki otonomiye sahip, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağları gelişmiş, vereceği eğitim ve öğretimle gurur duyulan, kaynak gösterilen, toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaç edinmiştir.

Olusturulma Tarihi:2017-06-14 11:23:07
Guncelleme Tarihi: 2017-06-28 12:24:16