AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ LİSTESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ DENETİM PLANI -2018

 

1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1 

Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1.1 

 

1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 

Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans Parametreleri 1.2 

Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.2 .1

 

1.3 Eğitim-Öğretimin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

Eğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans Parametleri 1.3

Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.3.1

  

Yüksekokulumuz İş Akışları ;

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-007-Doküman Hazırlama İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-054-İlişik Kesme İş Akışı

--- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı

--- İA-078-Ders Müfredatı İş Akışı

--- İA-080-Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı

--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı

--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı

--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı

--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

--- İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

--- İA-105-Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı

--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 

 --- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı

--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

--- İA-128-Sınav Programları İş Akışı

--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

--- İA-132-Öğrenci Stajları İş Akışı

--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı

--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı

--- İA-150-Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akışı

--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı

--- İA-162-Performans Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

--- İA-187-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-191-Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri  Hazırlanması Süreci İş Akışı

--- İA-192-Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

--- İA-196-Öğrencinin Kendi İsteğiyle Kaydını Sildirmesi İş Akışı

--- İA-197-Ders Telafisi İş Akışı

--- İA-198-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-199-Mazeret Sınavı İş Akışı

--- İA-209-Taşınır Kayıt ve Kontrol İş Akışı

--- İA-210-Öğrenci Transkript Verme İş Akışı

--- İA-211-Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

--- İA-214-Ders İçerik Belirleme İş Akışı

--- İA-217-Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

--- İA-219-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

--- İA-220-Muafiyet Başvuru İş Akışı

--- İA-223-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı

--- İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

--- İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

--- İA-227-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

--- İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

--- İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-232-Muafiyet Sonrası Ders İntibakı İş Akışı

--- İA-233-Akademik Personel  Görev Süresi  Uzatımı

--- İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

--- İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

--- İA-236-Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı

--- İA-238-Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akı

--- İA-239-Tekders Sınav İş Akış

--- İA-240-Yatay Geçiş İş Akışı

--- İA-242-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İş Akış Şeması

--- İA-243-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

--- İA-245-Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması

--- İA-247-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-248-Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-249-Kıst Maaş Hazırlama İş Akış Şeması

--- İA-250 -Maaş Hazırlama İş Akışı

--- İA-251-Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akış Şeması 

--- İA-254-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-255-Sayım Devir İşlemleri İş Akış Şeması

--- İA-258-Zimmet Verme İş Akış Şeması

--- İA-259-Zimmetten Düşme İş Akış Şeması

--- İA-260-Yeni Döküman İş Akışı

--- İA-264-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-265-Satın Alma Ödeme İşlemleri İş Akışı

--- İA-269-İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi ile İlgili İşlemi İş Akışı

 

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-06-19 12:03:45
Guncelleme Tarihi: 2018-09-18 08:41:28