2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmeleri sonucunda 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların, "salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar" konusunda gelen talepler üzerine YÖK tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre; Yüksekokulumuza 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıracak öğrencilerin "Herhangi bir hastalığı olmadığına dair" düzenlenmiş tek hekim raporu ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Olusturulma Tarihi:2020-08-31 05:47:43
Guncelleme Tarihi: 2020-08-31 05:47:43